Νέο κόλλημα: Magnetic Man

Νέο κόλλημα! Το κίνημα του dubstep (που επηρρέασε ακόμα και τη νέα κυκλοφορία της Britney) ανεβαίνει συνεχώς … Dance moves, dance attitude, είναι bigger κι από το Uk Garage, και οι Βρετανοί φαίνεται πως έχουν ένα νέο είδος που πουλάει στην Ευρώπη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s