Από τα καλύτερα soulful house traxx που άκουσα τελευταία! Kenny Bobien is back & Loud!!!! Have a listen 😉